Встановлення факту проживання однією сім’єю

Відповідно до п.5  ч.1 ст.256 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Частиною 2 ст.3 СК України встановлено, що сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов̵...

Детальніше

Порядок оскарження платниками податків податкового повідомлення-рішення

Порядок оскарження платниками податків  податкового повідомлення-рішення  про визначення контролюючими органами  грошового зобов’язання визначається ст.56 Податкового кодексу України. Рішення, прийняті  контролюючим органом можуть бути  оскаржені в а...

Детальніше

Зупинення виконання постанови Держпраці про накладення штрафу: практичний аспект

Станом на сьогоднішній день посадові особи Держпраці здійснюють системні перевірки роботодавців про працевлаштування працівників підприємств по трудовому договору відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю. У результаті проведення таких перевірок...

Детальніше

Заповіт та підстави визнання його недійсним

Згідно зі статтею 1233 Цивільного Кодексу України ( надалі ЦК) заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Законодавець визначив пріоритет спадкування за заповітом над спадкуванням за законом, зазначивши у ч.2 ст.1223 Ц...

Детальніше

Помилки при укладанні договорів

У нашому повсякденному житті більшість людей  укладає різного виду договори для задоволення власних та інших потреб. Більшість людей не свідомо допускає суттєві помилки при укладанні договорів, що в подальшому може призвести до негативних правових на...

Детальніше

Недопущення помилок під час укладання господарських договорів

Укладаючи господарський договір перш за все завжди слід звернути увагу на відповідальність сторін за виконання умов договору та суттєві умови договору, вимога яких передбачена нормами Цивільного та Господарського кодексів України. Застосування неусто...

Детальніше

Виконання рішення суду в цивільній справі

Виконання рішення суду є завершальною стадією вирішення будь-якого правового спору. Судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України (стаття 124 Конституції). Станом на сьогоднішній день виконання рішення суду здійснюють як прива...

Детальніше

Порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) держоргану і його посадових осіб

Дії та бездіяльність державного органу або його працівника (державного службовця) можуть бути оскаржені особою, яка вважає, що її права порушено. Статтею 40 Конституції України передбачено право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернен...

Детальніше