Заповіт та підстави визнання його недійсним

Згідно зі статтею 1233 Цивільного Кодексу України ( надалі ЦК) заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Законодавець визначив пріоритет спадкування за заповітом над спадкуванням за законом, зазначивши у ч.2 ст.1223 Ц...

Детальніше

Помилки при укладанні договорів

У нашому повсякденному житті більшість людей  укладає різного виду договори для задоволення власних та інших потреб. Більшість людей не свідомо допускає суттєві помилки при укладанні договорів, що в подальшому може призвести до негативних правових на...

Детальніше

Недопущення помилок під час укладання господарських договорів

Укладаючи господарський договір перш за все завжди слід звернути увагу на відповідальність сторін за виконання умов договору та суттєві умови договору, вимога яких передбачена нормами Цивільного та Господарського кодексів України. Застосування неусто...

Детальніше

Виконання рішення суду в цивільній справі

Виконання рішення суду є завершальною стадією вирішення будь-якого правового спору. Судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України (стаття 124 Конституції). Станом на сьогоднішній день виконання рішення суду здійснюють як прива...

Детальніше

Порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) держоргану і його посадових осіб

Дії та бездіяльність державного органу або його працівника (державного службовця) можуть бути оскаржені особою, яка вважає, що її права порушено. Статтею 40 Конституції України передбачено право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернен...

Детальніше

Большой юридический опыт

Опыт юридической практики более 10 лет. За период своей работы выработал собственный подход к решению тех или иных юридических задач. Моя методика адвоката базируется на следующих факторах Опыт. Я выиграл множество дел в судах Украины всех инстанций ...

Детальніше